Kupon – 10% rabatu

Z okazji otwarcia sklepu internetowego na zajon.pl wykorzystaj kupon na -10% rabatu, na cały asortyment znajdujący się w sklepie (z wykluczeniem produktów już objetych promocja).

REGULAMIN POMOCJI „Kupon – 10% na hasło OPEN:

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przebiegu oraz zasady korzystania z akcji promocyjnej „Kupon – 10% na hasło OPEN”, zwanej dalej Promocją.
 2. Organizatorem Promocji jest Studio Zajon Lesława Tomaszewska z siedzibą w Mysłowicac, ul. Armii Krajowej 42/3 NIP 2220104671, zwanej dalej Organizatorem.
 3. Niniejszy dokument stanowi jedną podstawę prawną określającą zasady Promocji „Kupon – 10% na hasło OPEN”.
 4. Regulamin promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 5. Kupon promocjny – kupon mający formę elektroniczną, który może zostać wykorzystany podczas składania zamówienia, więc wpisanie hasła: OPEN w odpowiednią rubrykę umożliwia skorzystanie z 10% rabatu.
 6. Klient – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca dowolną usługę/towar u Organizatora.

II. Czas trwania promocji

 1. Promocja obowiązue od 5.11.2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Za datę uczestnictwa w Promocji uznaje się datę wykorzystania kuponu promocyjnego.

III. Uczestnicy promocji

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz użycie Kodu promocyjnego podczas składania zamówienia.
 3. Uczestnik może wykorzystać kopun promocyjny tylko raz.

IV. Zasady promocji

 1. Wyłącznym podmiotem uprawnionym do tworzenia kuponu promocyjnego jest Operator.
 2. Wartość zamówienia nie może być mniejsza niż 50 zł.
 3. Kupon promocyjny uprawnia do skorzystania z -10% rabatu, z wykluczeniem towarów objętych inną promocją lub zniżką.
 4. Klient wykorzystuje kupon promocyjny podczas składania zamówienia na kwotę minimum 50 zł, a zamówienie w koszyku zostaje pomniejszone o 10% (z wykluczeniem towarów/usług już objętych inną promocją lub zniżką).
 5. Hasło promocyjne wpisywane podczas składania zamówienia brzmi: OPEN.
 6. Klient otrzyma potwierdzenie naliczenia rabatu lub/oraz innej gratyfikacji poprzez informację w podsumowaniu zamówienia oraz na dowodzie sprzedaży/fakturze.
 7. Brak potwierdzenia oznaca, że kupon promocyjny jest nieważny lub został już przez klienta wykorzystany w innym zamówieniu.
 8. W przpadku rezygnacji z któregokolwiek towaru/usługi objętej gratyfikacją, klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za niewykorzystany cas funkcjonowania Promocji.
 9. Organizator ma prawo do zakońcenia lub skrócenia okresu ważności Kuponu promocyjnego bez podawania przyczny.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że Organizator uzna inaczej.
 11. Świadczenie otrzymane przez klienta w wyniku użycia Kuponu promocyjnego nie podlega wymianie na inne usługi, wiadczenia lub ekwiwalent pieniężny.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2020 r.
 2. Warunki Promocji mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania, przy czym zmian te nie mogą naruszać nabytych praw Kleintów. W przypadku zmiany warunków Promocji, Operator niezwłocznie poinformuje o nich na stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.